×

Foreldreundersøkelse 2022

Barnehagen har benyttet Utdanningsdirektoratets (UDIR) sin foreldreundersøkelse 2022

Deler av denne vil også bli publisert på www.barnehagefakta.no 

 

Vi er svært fornøyd med årets oppslutning hele 95,83%. Mange gode resultater på svært viktige områder! Vi tar med oss resultatet inn i vårt kvalitetsarbeid til det beste for barna.

 

Foreldreundersøkelse 2022(skal 1-5 hvor 5 er best)

Total Tilfredshet: 4,9

Relasjoner mellom barn og voksen  4,8

Barnets trivsel 4,9

Ute-og innemiljø 4,4

Informasjon 4,5

Barnets utvikling 4,7

Medvirkning 4,5

Henting og levering 4,7

Tilvenning og skolestart 4,5