×

Pedagogisk Praksis

Nansentunet musikk barnehage ønsker å gi hvert barn en god barndom og ruste dem for livet!

Personalet i Nansentunet er opptatt av at alle ansatte skal ha en god pedagogisk praksis. Vi skal gi alle barna et trygt og godt leke og lærings miljø!  Våre styringsdokumenter er FNs barnekonvensjon, Barnehageloven, Rammeplanen, Årsplanen og Asker kommunes forventninger til private barnehager.

Alle ansatte gis kunnskap og kompetanse gjennom programmet DUÅ(De utolige årene). Dette er et universalforebyggende tiltak med mål om å fremme barns psykiske helse, bidra til god og respektfull gruppeledelse, samt utvikle godt samarbeid og koordinering av støttende tiltak for enkelt barn og grupper i barnehagen. Stikkord: Relasjoner og Rollemodell

I 2020 skal vi også samarbeide med STYD kommunikasjon. Der vi skal både teoretisk og praktisk jobbe med 6 kriterier knyttet til utviklingen av psykisk helsefremmende lekemiljøer.

Stikkord: Verne om barns frie lek!

Hvorfor?

Fordi lek er barns måte å være i verden – barns måte å være sammen på

Lek er nøkkelen til felleskapet, til relasjoner og vennskap


Nøkkelen til det å få være et betydningsfullt menneske i møte med andre

Lek er psykisk helsefremmende

STYD