×

Foreldreundersøkelse 2019

Barnehagen har benyttet Utdanningsdirektoratets (UDIR) sin foreldreundersøkelse 2019

Deler av denne vil også bli publisert på www.barnehagefakta.no ca. 25. februar 2020

Vi er svært fornøyd med årets oppslutning hele 87,76 %. Mange gode resultater på svært viktige områder! Vi tar med oss resultatet inn i vårt kvalitetsarbeid til det beste for barna.

 

Foreldreundersøkelse 2019 (skal 1-5 hvor 5 er best)

Total Tilfredshet: 4,8

Relasjoner mellom barn og voksen  4,7

Barnets trivsel 4,8

Ute-og innemiljø 4,4

Informasjon 4,6

Barnets utvikling 4,8

Medvirkning 4,5

Henting og levering 4,7

Tilvenning og skolestart 4,8