×

Vår målsetting

Vi ønsker at barna skal få mange gode musikkopplevelser ved å lytte, erfare og delta i musikkaktiviteter. Dette styrker barnets identitet og livskompetanse. 

«Barna skal bli glad i musikk og få et mangfold av musikkopplevelser».